Bedankt voor je steun!

Na het winnen van de hackathon Nimma Hacks in juli 2020 hebben we ons het afgelopen jaar ingespannen om, in samenwerking met de gemeente, een pakkethub in Nijmegen Noord te realiseren. Na een jaar van onderzoek, dataverzameling, gesprekken en subsidieaanvragen zijn we tot de conclusie gekomen dat ons initiatief op dit moment, in de vorm die we beoogden, niet haalbaar is.

We gaan ons beraden op andere vormen voor dit initiatief. We zijn er nog altijd van overtuigd dat de huidige manier van pakketbezorging niet langer houdbaar is in onze wijken.

Dank voor jullie steun.

Onbezorgde groet,

Onbezorgd Lokaal